english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ordynacja księży w Bielsku Białej

Patrz również: Relacja VIDEO na stronach Zwiastuna Ewangelickiego - nowość!

 

W Dziękczynne Święto Żniw, dnia 1 października 2006 r. w kościele katedralnym "Zbawiciela" w Bielsku-Białej odbyła się ordynacja dwóch absolwentów teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ordynowani na księży zostali: mgr Marcin Kotas i Marcin Pysz, obydwaj z Diecezji Cieszyńskiej (Cieszyn i Jaworze).

 

Ks. Marcin Pysz i ks. Marcin Kotas,

w tle bp gen. Ryszard Borski, bp Janusz Jagucki i bp Paweł Anweiler

 
Po procesjonalnym wejściu duchowieństwa do kościoła, dzieci Szkółki Niedzielnej przyniosły płody ziemi i chleb, który pobłogosławił i zwierzchnik Kościoła, bp Janusz Jagucki wraz z miejscowym biskupem diecezjalnym - bp. Pawłem Anweilerem.
 

Spowiedź odprawił Biskup Wojskowy bp gen. Ryszard Borski, a liturgię Słowa: ks. radca Janusz Sikora z Cieszyna i ks. Paweł Hause z Kętrzyna. Po pieśni chóru przed ołtarzem stanął bp Janusz Jagucki, a przed nim obydwaj kandydaci do ordynacji. Biskup Kościoła przemówił na tekst 2 Tm 3,14-15. W krótkim przemówieniu Biskup wspomniał tych wszystkich, którzy stali na drodze młodych księży, ucząc ich tego, co potrzebne do zbawienia dla innych i dla tysięcy ludzi, którzy ich w przyszłości będą ich słuchać. Wzywał do trwania w prawdzie Słowa Bożego, tego wszystkiego, co od czasów apostolskich po dzień dzisiejszy było przekazywane dla wzrostu naszej wiary (sukcesja wiary). Biskup wezwał zbór do gorącej modlitwy do Ducha Świętego w starokościelnej pieśni 226: „Veni Creator”, w czasie której do ołtarza podeszli pozostali dwaj biskupi. Po odczytaniu odpowiednich słów biblijnych przez biskupów i dialogu Biskupa Kościoła z ordynowanymi, nastąpiła modlitwa o Ducha Świętego i zwyczajem apostolskim nałożenie na głowy ordynowanych, najpierw rąk biskupów, a później asystentów ks. Marcina Kotasa: ks. radcy Janusza Sikory i ks. Adam Podżorskiego ze Skoczowa, oraz ks. Marcina Pysza: ks. Adama Pilcha z Warszawy i ks. Władysława Wantuloka.
 

 

Nowoordynowani księża na podstawie świątecznego tekstu kazalnego z 1 Tm 4,4-5 złożyli przed zborem piękne świadectwo wiary zachęcając wiernych, aby wszystko, co czynią, także spożywanie chleba powszedniego zawsze poświęcali Słowem Bożym i modlitwą, tak jak to Słowo Boże nakazuje i jak to jest w ewangelickim codziennym zwyczaju.

 
Po dziękczynnej ofierze ołtarzowej, liturgię Sakramentu Ołtarza odprawili wszyscy biskupi, a do rozdawania Komunii Świętej został poproszony również Prezes Synodu, ks. Jan Gross. Błogosławieństwem Biskupa Kościoła i pieśnią „Brońże, Panie, nas na wieki” zostało zakończone uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie biskupi przed kościołem rozdawali wszystkim wiernym symboliczne chleby.
 

 

W czasie uroczystego obiadu przemawiali: Biskup Kościoła, Biskup wojskowy, ks. Tadeusz Konik z Cieszyna oraz ksiądz z Niemiec, który wraz z dwoma studentami teologii z Heidelbergu, gdzie przez rok studiował ks. Marcin Pysz, podziękowali mu za dobre świadectwo wiary, jakie wśród nich złożył w czasie wspólnych studiów teologicznych. Nowi księża raz jeszcze podziękowali wszystkim przybyłym na uroczystość ich ordynacji.

 
Uchwałą Konsystorza ks. Marcin Kotas został skierowany na wikariat do Skoczowa, a ks. Marcin Pysz na wikariat do Kętrzyna oraz do służby wojskowej jako kapelan w Straży Granicznej.
  

Zobacz również:

 

Relacja fotograficzna na stronach Zwiastuna Ewangelickiego

Nowość: Relacja video na stronach Zwiastuna Ewangelickiego  

 


   

Warto przy okazji wspomieć, że w Dziękczynne Święto Żniw ordynowani zostali w przeszłości:
 

* 1961 (1 X) – 45 lat temu: ks. Jan Hause, emerytowany Naczelny Ewangelicki Kapelan Wojska Polskiego.
* 1960 (2 X) – 46 lat temu: ks. Jan Gross, Prezes Synodu Kościoła.
* 1962 (30 IX) – 44 lata temu: ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz.
* 1965 (3 X) – 41 lat temu: ks. Alfred Bieta proboszcz w Świętochłowicach i ks. Gustaw Szklorz ze Skoczowa.
* 1973 (30 IX) - ks. Józef Schlender, proboszcz w Pokoju
* 1984 (30 IX) - ks. Waldemar Szczugieł, proboszcz w Wałbrzychu
* 1988 (30 IX) - ks. Witold Twardzik, proboszcz w Pasymiu.

Wszystkim ordynowanym dzisiaj i w przeszłości w Dziękczynne Święto Żniw życzymy, aby owoc ich pracy duszpasterskiej był trwały. „Ad multos annos!”