Ps 75,2

„Wysławiamy cię, Boże, wysławiamy.
Wzywamy imienia twego, opowiadamy cuda twoje”
                                                                                            Ps 75,2


Ciebie, Boże, wysławiamy,
Boś jest wielki we wszechświecie;
Twoje imię przyzywamy,
Cuda Twoje podziwiamy.
 
Bądź na wieki pochwalony
Przez stworzenie swoje całe,
Wśród którego postawiony
Został człowiek ocalony.
 

P. A.
Bielsko, 15 lipca 2006 r.