english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelizacja w Piszu

"Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich".
 
 
Powyższe słowa z Ewangelii wg św. Mateusza (rozdz. 18) stały sie mottem oraz inspiracją dni ewangelizaji i misji, które przeżywała parafia w Piszu w dniach 11 do 15 lipca 2007 r. Na zaproszenie kuratora parafii, Bernarda Kapteina z Nidy, do Pisza przyjechała z Niemiec 7-osobowa grupa byłych parafian, niegdyś mocno związanych z mazurskim ruchem gromadkarzy. Na Mazury dotarli wraz z misjonarzem - ewangelistą Urlichem Bomboschem z Lunen.
 

 
Grupa gości przeprowadziła ewangelizację w kościele w Wejsunach oraz w kaplicy w Piszu. Zgromadziła ona parafian, przyjaciół i sympatyków parafii, wczasowiczów oraz gości z Niemiec.
 
 
  
Wspólny śpiew, modlitwa oraz słuchanie Bożego Słowa oraz społeczność w Sakramencie Ołtarza stały się prośbą do Pana Kościoła o dalszą Jego obecność i błogosławieństwo dla małej społeczności mazurskich ewangelików spod Puszczy Piskiej.