Tr 3,22

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana,
miłosierdzie jego nie ustaje.”
                                                                       Tr 3,22
 
Pan nad nami zawsze pełen łaski,
Miłosierdzie Jego nie ustaje;
Każdy, kto w modlitwie Doń przychodzi
Dzięki miłości wszystko dostaje.
 
Bo miłość Pańska ciągle bez granic
Ogarnia wciąż każdego człowieka;
Niech nikt wołania nie lekceważy,
Z przyjściem do Pana nigdy nie zwleka.
 

P. A.
Bielsko, 26 lipca 2006 r.