english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tr 3,22

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana,
miłosierdzie jego nie ustaje.”
                                                                       Tr 3,22
 
Pan nad nami zawsze pełen łaski,
Miłosierdzie Jego nie ustaje;
Każdy, kto w modlitwie Doń przychodzi
Dzięki miłości wszystko dostaje.
 
Bo miłość Pańska ciągle bez granic
Ogarnia wciąż każdego człowieka;
Niech nikt wołania nie lekceważy,
Z przyjściem do Pana nigdy nie zwleka.
 

P. A.
Bielsko, 26 lipca 2006 r.