english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie

10 lat istnienia i rozwoju

Kiedy w 1998 r. Szkoła Biblijna w Dzięgielowie rozpoczynała działalność w jej murach pojawiła się grupa kilkunastu osób, dla których powstanie szkoły oznaczało możliwość studiowania Słowa Bożego pod kierunkiem wspaniałych wykładowców z Polski i zagranicy. W ciągu dekady skorzystało z niej 219 studentów, a ukończyło 157. Obecnie wykłady z Dzięgielowa są transmitowane przez internet do dwóch filii: w Mrągowie i Zgierzu, gdzie gromadzą się studenci zaoczni. W ubiegłym roku Centrum Kształcenia Wolontariuszy – Szkoła Biblijna została zarejestrowana jako placówka kształcenia ustawicznego.Obchody jubileuszu zgromadziły, poza zaproszonymi gośćmi i wykładowcami, wielu absolwentów i studentów. Wspólne spotkanie, które odbyło się 17 maja 2008 r., w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie było okazją, by podziękować Bogu za liczne błogosławieństwa, jakich udzielał przez te wszystkie lata.Był to czas wspomnień, podsumowania statystycznego, ale i dzielenia się przez absolwentów refleksjami i prezentacjami z ich służby w różnych miejscach.Inspirujący wykład ks. Grzegorza Giemzy przypomniał przybyłym o celach i roli Szkoły Biblijnej w naszym kościele. Ks. Tim Hinrichs w swym przesłaniu odwołał się do istoty studiowania Słowa Bożego w oparciu o wiersz, który jest mottem szkoły: Słowo twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa twój. (Ps 119,140). Zaproszony gość – ks. Don Richman (dyrektor Eastern European Mission Network) przedstawił znaczenie tej formy kształcenia dla indywidualnego człowieka, podając wiele przykładów zmian w życiu słuchaczy Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie.Ważnym punktem programu było odczytanie pozdrowień przesłanych przez zaproszonych gości, którzy nie mogli uczestniczyć w obchodach.

cme

więcej zdjęć w galerii na stronach Centrum Misji i Ewangelizacji