english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

10. Kongres Europejskich Stowarzyszeń Księży rozpoczęty

W dniach od 5 do 9 czerwca.2010 r. w Wiśle odbywa się 10. Kongres Europejskich Stowarzyszeń Księży. Temat kongresu to „Odpowiedzialność za publiczne zwiastowanie Słowa Bożego”. Delegaci reprezentują stowarzyszenia księży Kościołów ewangelickich z 14 krajów Europy. Współorganizatorem kongresu jest Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Urząd Miejski w Wiśle. Delegatów gości Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle, a obrady odbywać się będą w parafialnej sali im. ks. bp. dr. Andrzeja Wantuły.
 
 
W niedzielę uczestnicy Kongresu wzięli udział w nabożeństwie w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Zebranych powitał proboszcz parafii ks. Waldemar Szajthauer. Szczególnie pozdrowił bp. Jerzego Samca – zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Gerda Rainera Kocha - Prezydenta Konferenz der Europäischen Pfarrverbände (KEP), który przewodniczy obradom, a wraz z nim Zarząd KEP. Przywitał też ks. Henryka Reske – pełniącego obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP wraz z zarządem stowarzyszenia oraz Burmistrza Miasta Wisła Andrzeja Molina.
 
 
Liturgię wstępną nabożeństwa prowadzili ks. radca Grzegorz Giemza oraz ks. Waldemar Szajthauer. Teksty biblijne w języku polskim czytała młodzież wiślańskiej parafii w pięknych strojach śląskich, zaś delegaci czytali wyznaczone teksty w języku angielskim i niemieckim. Kazanie wygłosił ks. Henryk Reske z Orzesza.
 
Słowa pozdrowienia do obecnych w kościele skierowali: Burmistrz Miasta Wisła Andrzej Molin, ks. Gerd Rainer Koch oraz bp Jarzy Samiec. Intencje modlitewne zmawiane były w różnych językach, zaś końcowego błogosławieństwa udzielili: ks. Gerd Rainer Koch oraz bp Jarzy Samiec.
 

 
Oficjalne rozpoczęciu obrad Kongresu odbyło się o godz. 15.00 w Sali Domu Zborowego im. ks. bp. dr. Andrzeja Wantuły.