english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bobry Pana Boga

Wystawa „Bobry Pana Boga. Zapomniany świat Olędrów” w warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym
  
W dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2010 w warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym przy Pl. Małachowskiego czynna będzie wystawa pod tytułem „Bobry Pana Boga. Zapomniany świat Olędrów”.
   
  
Prezentuje ona świat, który zaginął, a który funkcjonował na Mazowszu przez kilkaset lat. To świat Olędrów czyli protestanckich osadników rodem z Fryzji i Niderlandów, a także Niemiec, którzy od XVII wieku zasiedlali Mazowsze. Pierwsza ich grupa osiedliła się na Saskiej Kępie, wtedy pod Warszawą, z czasem osad olęderskich przybywało. Szacuje się, że na Mazowszu zamieszkiwali 191 wsi. W pierwszej fazie osadnictwa byli to menonici, natomiast od przełomu XVII i XIX wieku głównie luteranie. Koniec ich osiedlania się wyznacza powstanie styczniowe (1863) i dekrety Rządu Narodowego o uwłaszczeniu chłopów, a także późniejszy podobny ukaz cara Aleksandra II (1864).
 
Olędrzy żyli na Mazowszu aż do końca drugiej wojny światowej, której przegrana przez Niemcy spowodowała najpierw ewakuację tej niemieckojęzycznej ludności, a po wyzwoleniu tych terenów także jej wypędzenie. Niestety po II Wojnie Światowej robiono wiele, by zatrzeć dorobek Olędrów na Mazowszu: zdewastowano cmentarze, rozebrano szkoły, kościoły zdesakralizowano lub przekazano Kościołowi Rzymskokatolickiemu.
 
Wystawa jest plonem badań terenowych prowadzonych na lewym brzegu Wisły od ujścia Bzury do Czosnowa. Wystawa stara się poprzez prezentację historii, wiary, kultury i gospodarki olęderskiej, a także miejsc, w których były ich osady, przypomnieć o tych zapomnianych mieszkańcach Mazowsza, a także o pozostałym po nich, niestety niszczejącym, dziedzictwie. Ma za zadanie udokumentować także trzy wieki koegzystencji Polaków, Holendrów i Niemców na Mazowszu.
 
Jest to także pierwszy etap tworzenia w Państwowym Muzeum Etnograficznym kolekcji olęderskiej, mającej gromadzić i chronić pamiątki po tej zaginionej kulturze.
 
Wystawa odbywa się pod honorowym patronatem: Ambasady Królestwa Niderlandów, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Kuratorem wystawy jest Paweł Matwiejczuk.
 
Więcej na temat wystawy i imprez towarzyszących: Muzeum Etnograficzne
 
Na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatorów wystawy opracował JS

 
Uwaga!

13 lipca 2010 r. - TVP 2, 6.25 - Program telewizyjny o Olędrach
Autorzy programu zapraszają w podróż w przeszłość, do świata, którego już nie ma.
Świat Olędrów zniknął bezpowrotnie wiele lat temu, a to, co po nim pozostało, jest świetnym
przykładem na ciągle powtarzający się schemat utraty dóbr kultury, kultury niedocenionej
przez współczesnych, a przez następne pokolenia odszukiwanej po okruszku.
Muzeum Etnograficzne w Warszawie organizuje wystawę pt. Bobry Pana Boga - zapomniany
świat Olędrów.
Ta prezentacja i powiązane z nią imprezy są okazją do magicznej podróży
w przeszłość, a także do przemyśleń o tym, dlaczego tak bardzo cenimy naszą kulturę.