english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami - szkolenie

Cykl szkoleniowy dla duchownych i świeckich pracowników KEA w RP

„Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami”

Katowice, jesień 2011
 
 
Skala zjawiska alkoholizmu i nadużywania alkoholu w Polsce jest ogromna. Szacuje się, że osób uzależnionych mamy w kraju ok. 800 tysięcy (2% populacji). Dodając do tego ich rodziny (ok. 3 mln osób, w tym 1,5 mln dzieci) oraz ok. 2 – 2,5 mln osób pijących szkodliwie, otrzymujemy zatrważającą sumę ok. 6 mln Polaków cierpiących z powodu nieodpowiedzialnego picia alkoholu.
 
Nie ma racjonalnych podstaw, by sądzić, że problem ten omija środowiska, w których działają pracownicy naszego Kościoła. Chodzi tu zarówno o społeczności stricte ewangelickie, parafialne, jak i szersze społeczności lokalne. Wiele z naszych parafii pełni ważną funkcję społeczną i oświatową w swoim środowisku.
   

Coraz pilniejszą potrzebą staje się więc umiejętność postępowania z osobami uzależnionymi bądź pijącymi nadmiernie oraz pomoc ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom. Stąd pomysł, aby zorganizować szkolenie w tym zakresie. Szkolenie to, jak inne organizowane przez Diakonię Polską, przeznaczone jest dla duchownych i świeckich pracowników i współpracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 
Program obejmuje 4 spotkania po dwa dni szkoleniowe – w sumie 64 godziny lekcyjne. Do poprowadzenia zajęć zaprosiliśmy panią Jadwigę Fudałę – specjalistę psychoterapii uzależnień, kierownika Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Szkolenie będzie miało charakter seminaryjno-warsztatowy. Uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczeń, prezentacji dotychczasowych sposobów radzenia sobie, dyskusji. Szkolenie będzie wzbogacone prezentacjami filmowymi oraz materiałami edukacyjnymi dla uczestników.
 
Cykl odbędzie się w Katowicach, w Ewangelickim Centrum Diakonijnym przy ul. Dudy Gracza 6, w następujących terminach:
 
19 – 20 września 2011

17 – 18 października 2011

7 – 8 listopada 2011

28 – 29 listopada 2011

 
Ramowy program szkolenia
 

Szkolenie realizowane jest w ramach programu „Przeciw przemocy”, prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w kooperacji z Diakonią Diecezji Katowickiej KEA w RP.

 
Ze względu na lokalizację, zapraszamy szczególnie osoby z diecezji katowickiej, jednak w ramach swoich możliwości dojazdu (lub organizacji noclegu) do udziału w szkoleniu zachęcamy także osoby spoza tej diecezji.
 
Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych i lunchów w trakcie zajęć. Koszty dojazdu uczestników pokrywają oni sami, względnie parafie (diecezje) delegujące.
 
Dodatkowych informacji nt. szkolenia udziela oraz zgłoszenia przyjmuje pani Bożena Polak, PEA Katowice, tel. 32/ 253 99 81, e-mail katowice@luteranie.pl