english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

1. Niedziela Pasyjna

4 marca 2017 r.

1.A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 2.A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, 3.tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. 4.Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, 5.lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. 6.A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 7.Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. 8.A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9.Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10.A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. 11.Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? 12.Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 13.Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. 14.Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! 15.I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. 16.Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. 17.A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! 18.Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. 19.W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. 20.I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. 21.I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. 22.I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! 23.Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. 24.I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

1 Mż 3,1-19(20-24)


I księga Mojżeszowa jest „księgą początków” . Otwiera ona nie tylko naszą Biblię, ale opisuje początek czasu, świata, ludzkości. Wszystko co opisane jest w tej księdze, w jej początkowych wersetach, ma miejsce po raz pierwszy w historii wszechświata. Są to przede wszystkim stworzenia i rzeczy, które Bóg kreuje i są one bardzo dobre, a nawet doskonałe. Jednak z lekturą kolejnych rozdziałów zaczynamy odnajdywać sytuacje i zachowania ludzi, które psują harmonię i doskonałość dane w darze od Stwórcy. Dziś w I niedzielę czasu pasyjnego , praktycznie na samym początku tego czasu mamy wczytać się i zagłębić w tekst mówiący o początkach oszustwa, nieposłuszeństwa, kary, łaski i nadziei.

 

I. Początek oszustwa, podstępu, bałamuctwa, mistyfikacji.

Wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne zwierzęta, co więcej o nim – szatanie – możemy dowiedzieć się z 3. rozdziału księgi Genesis? Jest subtelny, mądry, przebiegły. Jest autorem wszelkiego kłamstwa. Jest twórcą wszelkiej niepewności. Jest sprawcą  oszustwa i podstępu. Jest zwierzchnikiem wszelkiego kłamstwa i ojcem kłamstwa. Jezus mówi o nim w Ewangelii Jana 8,44 „On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo mówi do siebie, bo jest kłamcą  i ojcem kłamstwa”. Szatan jako kłamca będzie wypaczał Boże Słowo  i przekręcał je zasiewając niepewność : „Czy na pewno , czy rzeczywiście Bóg powiedział...?”

Jeżeli dziś myślimy, że bycie chrześcijaninem ochroni nas, uodporni przed zwodzeniem szatana to przypomnijmy sobie napomnienie Jezusa z Ewangelii Mateusza 24,24: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.”.

 

II. Początek nieposłuszeństwa.

Adam i Ewa zrobili dokładnie odwrotność tego, co Bóg im nakazał. Przez chwilę się bronili, zamyślili, ale  „gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł” . Musimy sobie uświadomić kilka faktów odnośnie grzechu. Grzech jest atrakcyjny. Grzech może dać rozkosz (por. Hbr 11,25) ale grzech ma dewastujące efekty. Jest jak nowotwór duszy człowieka. Bardzo dobrze opisał to apostoł Jakub (1,14-15) „Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” Wyobraźmy sobie żal, pęknięte serce i smutek jaki musieli poczuć Adam i Ewa, gdy zrozumieli, że zgrzeszyli przeciwko miłującemu ich Bogu. Ewa będzie przypominać sobie to zawsze, gdy będzie rodziła potomstwo. Adam za każdym razem gdy zasiew – praca jego rąk lub efekt jego myśli, nie przyniesie oczekiwanych plonów.

 

III. Kara

Pewien pastor rozmawiał ze swoją 6-letnią córeczką o ostatniej szkółce niedzielnej, na której dzieci słuchały historii Adama i Ewy. Chciał dowiedzieć się czy córka dobrze zapamiętała tę historię, ale również chciał przeprowadzić test, czy 6 letnie dziecko potrafi wyciągać wnioski. Zapytał więc : czy wiesz o tym, że Adam i Ewa zgrzeszyli? Tak – odpowiedziała córka. A czy pamiętasz jak Bóg ich ukarał za ich grzech? Jej odpowiedź była natychmiastowa : Pozwolił im mieć dzieci.

Dzieci są oczywiście darem Boga dla kochających się rodziców. Są szczęściem i miłością, ale ich wychowanie i zachowanie często budzi w rodzicach rozgoryczenie  i żal. Gdy nasze dzieci upadają, są nieposłuszne odczuwamy chyba to samo co Bóg. Kochamy je, ale gdy nie przestrzegają danych im norm postępowania zmuszeni często jesteśmy do stosowania kar i zakazów.

Adam i Ewa utracili na zawsze wszystko co posiadali i co było piękne. Zostali wypędzeni z raju. Ale Bóg nie przestał o nich myśleć. Ani, wierzę w to, nie przestał ich kochać.

 

IV. Początek łaski

„I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich". Bóg, przeciwko woli którego zgrzeszyli, przyodział ich. To pokazuje nam, że człowiek sam nie jest w stanie zmazać swojego grzechu, uczynić i złożyć ofiary za grzech. Tylko Bóg może zakryć grzech człowieka poprzez przykrycie grzechu swoją wybaczającą miłością – my już wiemy – krwią swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków zostało to pięknie ujęte (9.22) - ”A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.”

 

V. Początek nadziei

Bóg miał plan zanim powstało stworzenie. Tym planem dla grzesznego człowieka był i jest Jezus Chrystus. To plan zbawienia każdej i każdego w tym świecie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy miał żywot wieczny.

 

Nasze życie na tej ziemi zakończy się śmiercią, karą za grzechy. Ale poprzez miłość Boga, Jego łaskę i doskonałą ofiarę na Krzyżu Golgoty otrzymamy prawo powrotu do Domu Ojca.  Może dziś dla wielu z nas to już kolejny czas pasyjny w życiu.

 

Zastanówmy się czy Bóg w sposób szczególny nie chce objawić nam swojej miłości po raz kolejny. Chce uświadomić nam nasze grzechy, nieposłuszeństwa, oszustwa, przypomnieć nam o  karze za nie, ale przede wszystkim okazać nam łaskę i nadzieję w swojej Miłości Jezusie Chrystusie. Amen.

ks. Marcin Makula