Prawo kościelne

 

Wykaz ważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP
 


Prawo regulujące stosunki Państwo - Kościół

 

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 13.05.1994 r. Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323

 

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Dz.U. 1998 nr 59 poz. 375

 

Zarządzenie w sprawie prawa do praktyk religijnych dzieci i młodzieży w zakładach opiekuńczych, sanatoriach i szpitalach z dn. 28.11.1995, M.P. 1995 nr 66 poz 743

 

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

 

 

 

Prawo wewnątrzkościelne

 

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne - tekst jednolity z dnia 27 października 2012

 

Regulamin Parafialny - tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2014

 

Regulamin Diecezjalny - tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2006

 

Regulamin Wyborów Biskupa Diecezjalnego - tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2010

 

Regulamin Zwierzchnich Władz Kościelnych - tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2011

 

Pragmatyka Służbowa - tekst jednolity z dnia 27 października 2012

 

Regulamin Obrad Synodu - tekst jednolity z dnia 18 października 2009

 

Przepisy Dyscyplinarne - tekst jednolity z dnia 17 lutego 2014

 

Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego - tekst jednolity z dnia 27 maja 2013

 

Wykładnie autentyczne przepisów prawa kościelnego

 

 

Aktualne wersje przepisów prawa kościelnego znajdują się na stronie - Prawo kościelne - BIK