Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne

Trzy dokumenty studyjne ŚFL w języku polskim

12.05.2017

Z okazji 500 lat reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej wydały trzy dokumenty studyjne ŚFL w języku polskim poświęcone eklezjologii (nauka o Kościele), luterańskiej hermeneutyce biblijnej (sztuce rozumienia i interpretowania Pisma Świętego) oraz obecności i powołania Kościoła w życiu publicznym.


Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne

Trzy dokumenty ŚFL dostępne są nieodpłatnie w języku polskim wraz z szerszym komentarzem dr. Jerzego Sojki (Komitet Krajowy/Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie), odpowiadającego za redakcję merytoryczną tekstów.

 

– Jubileusz roku 2017 stał się impulsem, by ŚFL podjęła prace studyjne nad trzema zasadniczymi zagadnieniami: samorozumieniem Federacji w kategoriach wspólnoty Kościołów, hermeneutyką biblijną oraz zaangażowaniem Kościoła w przestrzeni publicznej. Te trzy tematy stały się przedmiotem programów studyjnych prowadzonych w latach poprzedzających rok 2017. Powstałe w nich dokumenty studyjne zatytułowane odpowiednio: „Samorozumienie luterańskiej Wspólnoty Kościołów”, „«Na początku było Słowo» (J 1,1). Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty” i „Kościół w przestrzeni publicznej” stanowią punkt wyjścia do krytycznej autorefleksji członków Federacji nad ich tożsamością i aktualnym zaangażowaniem zarówno w kontekście obchodów roku 2017, jak i po nim, wpisując się trwale w dorobek refleksji ŚFL w trzech wymienionych tematach – pisze dr Sojka.

 

Zbiór trzech pism opatrzony jest również przedmową Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzego Samca. Biskup Kościoła zwrócił uwagę na historyczną i egzystencjalną potrzebę poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności. Zwierzchnik polskich luteran przyznał, że nie zawsze poszukiwania przynosiły pożądane owoce i Kościół nie zawsze potrafił stanąć na wysokości zadania – czasem milcząc, a czasem mówiąc za dużo.

 

Według bp. Samca zmaganie się z prawdą Ewangelii jest ewangelickim charyzmatem, postawą wpisaną w luterański rodowód. – Fundamentem Reformacji i Kościoła jest Chrystus (por. 1 Kor 3,11) – wszystko inne jest jedynie przypisami, jednak i one są przydatne, a czasem nawet konieczne. Owe przypisy wymusza życie, nasze funkcjonowanie w tym świecie i służba dla bliźnich. Dlatego tak ważna jest czujność, wraż­liwość i zrozumienie mechanizmów zachodzących w Kościele i świecie. Jako pielgrzymująca wspólnota wiary zakorzeniona w biblijnym orędziu o usprawiedliwieniu grzesznika z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Chrzest jesteśmy wezwani i powołani do poszukiwania odpowiedzi na stare i nowe pytania, również o nasze samozrozumienie, o to, jak postrzegamy istotę Kościoła i jego powołanie, co dziś oznaczają reformacyjne zasady, które nie są danymi raz na zawsze pomnikami historii, a zobowiązaniem na teraźniejszość i przyszłość – napisał bp Samiec.

 

Więcej: LUTER2017.PL


 • W co wierzymy?

  Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-
  Augsburskiego streszczają 4 zasady.

  sola Scriptura - jedynie Pismo
  sola Gratia - jedynie Łaska
  sola Fide - jedynie Wiara
  solus Christus - jedynie Chrystus

  czytaj więcej
 • Galeria fotografii

  • Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 2017
   Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 2017
  • Dzień otwarty Wydziału Pedagogiki ChAT
   Dzień otwarty Wydziału Pedagogiki ChAT
  • Modlitwa w zakładzie karnym - EDK
   Modlitwa w zakładzie karnym - EDK
  • Lublin gospodarzem święta muzyki
   Lublin gospodarzem święta muzyki
  • Przed Ewangelickimi Dniami Kościoła
   Przed Ewangelickimi Dniami Kościoła
  • U Małego Lutra ze Wschowy
   U Małego Lutra ze Wschowy
  • Reformacyjnie w Częstochowie
   Reformacyjnie w Częstochowie
  • Muzycznie w Salmopolu
   Muzycznie w Salmopolu
  • Alpejskie krajobrazy, reformacyjne dziedzictwo, nowe wyzwania
   Alpejskie krajobrazy, reformacyjne dziedzictwo, nowe wyzwania
  • Łódzkie obchody Jubileuszu Reformacji
   Łódzkie obchody Jubileuszu Reformacji
 • O naszym Kościele

 • Kalendarz wydarzeń

  «Maj 2017»
  Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
    01 02 03 04 05 06
  07 08 09
  15 16 17
  22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31