Niemiecko-polskie spotkanie partnerskie

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec

28.09.2016

Przedstawiciele Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz Diecezji Wrocławskiej w Polsce spotkały się w Sellin (Rugia - Niemcy) z kierownictwem Ewangelicko–Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche). Tematem trzydniowego spotkania partnerskiego było nawiązanie do wspólnego dziedzictwa Reformacji i aktualnych wyzwań dla Kościołów luterańskich.


Niemiecko-polskie spotkanie partnerskie

Dwa Kościoły, wspólne korzenie

 

Pierwszego dnia moderujący spotkanie Mathias Tuve, koordynator polsko –niemieckiej grupy roboczej, przywitał wszystkich uczestników (14 reprezentantów z Polski, 13 reprezentantów z Niemiec), mówiąc o ważności pielęgnowania partnerstwa, wymianie doświadczeń oraz dyskusji o przyszłości w kontekście roku 2017.


Obecny na spotkaniu zwierzchnik Kościoła (Nordkirche) biskup Gerhard Urlich powiedział: „Temat Reformacji łączy nasze dwa Kościoły szczególnie w osobie reformatora Jana Bugenhagena. Jako Doktor Pomeranus był on aktywny zarówno na terenach dzisiejszego Kościoła Północnych Niemiec, jak i w polskich diecezjach partnerskich. Razem więc, chcemy zapytać, co Reformacja oznacza dla nas dzisiaj”.

 
„Kościół Luterański w Polsce żyje w trudnych warunkach” – powiedział biskup Hans-Juergen Abromeit, długoletni przedstawiciel EKD ds. stosunków niemiecko-polskich – „Polscy wyznawcy często muszą pokonać duże odległości, aby uczestniczyć w nabożeństwach i wydarzeniach społecznych. Dlatego jestem pod dużym wrażeniem postawy polskich luteran” – podkreślił biskup Abromeit.


Gościem specjalnym spotkania partnerskiego był Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną charakterystykę Kościoła Luterańskiego w Polsce, mówiąc między innymi o inicjatywach związanych z obchodami Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Biskup Samiec dziękując za zaproszenie, podkreślił duże znaczenia partnerstwa oraz zaangażowanie obu stron w tą inicjatywę.

 
Polscy uczestnicy mogli również zapoznać się z aktualną sytuacją niemieckiego Kościoła oraz usłyszeć o wszystkich aspektach pracy i misji w tym Kościele.

 

Reformacja i świat

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów. W pierwszym z nich biskup Diecezji Pomorsko-Wielkpolskiej prof. Marcin Hintz odniósł się do tematu „Reformacja i świat”. W syntetyczny sposób przeprowadził słuchaczy przez czasy Reformacji aż po współczesność, ukazując zmiany w sposobie myślenia i podejścia „świata” do Reformacji. „U progu Jubileuszu 500-lecia Reformacji – mówił biskup Hintz – w różnych środowiskach, także pozakościelnych, formułowane są hipotezy dotyczące znaczenia owego wydarzenia dla ówczesnej Europy, a także o relewantność dziedzictwa Reformacyjnego dla współczesnego świata”.

 

Biskup Hintz nawiązał do swojego bońskiego nauczyciela, dogmatyka i etyka, ks. Martina Honeckera, „(…) który sformułował niemal 20 lat temu prowokacyjne pytanie, które w zamyśle miało być impulsem do debaty: Czy ogień protestantyzmu już się wypalił? (…) Pomimo perspektywy szerszej o 20 lat wciąż te obawy pozostają aktualne, mimo, że formalnie liczba członków Światowej Federacji Luterańskiej wzrasta, to u luterańskich źródeł trudno jest mówić o pełnych kościołach czy nowych, masowych nawróceniach lub powrotach” – powiedział we wstępie do swojego referatu biskup Hintz.

 

W kolejnym referacie Dr. Klaus Schäfer z Centrum Misji i Ekumenii z Hamburga (Nordkirche) nawiązał do tematu perspektyw dla myślenia o wpływie i znaczeniu Reformacji w przeszłości i teraźniejszości w Niemczech.

 

Oba referaty dały impulsy do dyskusji i dalszych przemyśleń na pozostałą część spotkania partnerskiego w Sellin.

 

Solidarność chrześcijańska

 

Spotkanie zakończyło nabożeństwo ze wspólnotą stołu. Biskup Gerhard Ulrich w swoim kazaniu podziękował przedstawicielom obu Kościołów „za rozmowy i wspólną pracę w ostatnich dniach”. Uczestnicy spotkania partnerskiego opuszczali Sellin w poczuciu, że wspólne bycie ze sobą, wspólna modlitwa i wymiana poglądów, mają dużą wartość.

 

Umowa partnerska pomiędzy Diecezją Pomorsko-Wielkopolską i Diecezją Wrocławską KEA w Polsce oraz Ewangelickim Kościołem Pomorza została podpisana 14 października 1990 roku, choć historia kontaktów polsko-niemieckich na terenach Pomorza (niemieckiego i polskiego) sięga lat siedemdziesiątych. Umowa partnerska zakłada głównie kontakty pomiędzy parafiami w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku i Gorzowie Wielkopolskim po stronie polskiej i parafiami po niemieckiej stronie Pomorza. Członkowie polsko-niemieckiej grupy roboczej spotykają się dwa razy w roku. Gremia kierownicze obu Kościołów odbywają konsultacje co dwa lata. Od 2012 roku wszystkie partnerstwa Ewangelickiego Kościoła Pomorza są partnerstwami Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnych Niemiec (Nordkirche).

 

Uczestnicy ze strony polskiej

Biskup Kościoła Jerzy Samiec
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska: biskup prof. Marcin Hintz, kurator Izabela Główka-Sokołowska, radca ks. Janusz Staszczak, ks. Wojciech Froehlich, Romuald Długosz.
Diecezja Wrocławska: biskup Waldemar Pytel, biskup Ryszard Bogusz, kurator Katarzyna Bruzi, radca Leopold Weinbrenner, ks. Robert Sitarek, ks. Sławomir Sikora.

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Główka-Sokołowska


 • W co wierzymy?

  Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-
  Augsburskiego streszczają 4 zasady.

  sola Scriptura - jedynie Pismo
  sola Gratia - jedynie Łaska
  sola Fide - jedynie Wiara
  solus Christus - jedynie Chrystus

  czytaj więcej
 • Galeria fotografii

  • U Małego Lutra ze Wschowy
   U Małego Lutra ze Wschowy
  • Reformacyjnie w Częstochowie
   Reformacyjnie w Częstochowie
  • Muzycznie w Salmopolu
   Muzycznie w Salmopolu
  • Alpejskie krajobrazy, reformacyjne dziedzictwo, nowe wyzwania
   Alpejskie krajobrazy, reformacyjne dziedzictwo, nowe wyzwania
  • Łódzkie obchody Jubileuszu Reformacji
   Łódzkie obchody Jubileuszu Reformacji
  • Ewangelickie dziedzictwo w Słowie, życiu, obrazie
   Ewangelickie dziedzictwo w Słowie, życiu, obrazie
  • Amerykanie w Wiśle
   Amerykanie w Wiśle
  • Jeśli szukasz czegoś NOWEgo
   Jeśli szukasz czegoś NOWEgo
  • Bieganie, pomaganie, wędrowanie
   Bieganie, pomaganie, wędrowanie
  • 500 lat reformacji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
   500 lat reformacji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • O naszym Kościele

 • Kalendarz wydarzeń

  «Maj 2017»
  Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
    01 02 03 04 05 06
  07 08 09
  15 16 17
  22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31