O diakonii wczoraj i dziś

Forum diakonii Diecezji Katowickiej w Świętochłowicach

16.03.2017

4 marca 2017 roku, w przeddzień Święta Diakonii, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach odbyło się Diecezjalne Forum Diakonijne.


O diakonii wczoraj i dziś

Spotkanie zainaugurowano uroczystym nabożeństwem, które poprowadził proboszcz parafii w Świętochłowicach i koordynator Diakonii Diecezji Katowickiej – ks. Marcin Brzóska. Kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej, ks. bp Ryszard Bogusz.  Podstawą rozważania stały się słowa z Ewangelii Mateusza 5,16: Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Biskup w swoich słowach odniósł się do istoty diakonii – miłości: „Nie można miłować Boga nie kochając człowieka. Miłość nie polega na tym aby brać, lecz żeby dawać i tym szczególnym przykładem jest diakonia, ewangelicka diakonia.  Diakonia to są płuca, którymi oddycha Kościół i serce, które bije.  Musimy być czynni w miłości, bo miłość rodzi miłość wzajemną.”

 

Diakonia czyli troska o bliźniego jest nie tylko obowiązkiem chrześcijanina, ale także przywilejem darowanym nam od Boga – przywilejem czynienia dobra ku chwale i w imię Boga Ojca.  Bóg powołuje nas i wzywa do miłości. Na to wezwanie przed laty odpowiedziała młoda kobieta, która poprzez swoją pracę, zaangażowanie i wielką bezinteresowną miłość stała się ikoną diakonii. Eva von Tiele-Winckler znana w świecie jako Matka Ewa z Miechowic do dziś stanowi niedościgniony wzór w pracy diakonijnej. Coroczne Święto Diakonii stało się okazją do przypomnienia dokonań Matki Ewy.

 

Po nabożeństwie uczestnicy Forum udali się do pobliskiego Muzeum Powstań Śląskich, gdzie otwarto wystawę o życiu i działalności Evy von Tiele-Winckler. W uroczystości wzięli udział między  innymi zwierzchnik Diecezji Katowickiej – ks. bp dr Marian Niemiec, wicemarszałek województwa śląskiego dr Henryk Mercik i wiceprezydent Świętochłowic Bartosz Karcz.

 

Uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego wykładu o przodkach Matki Ewy przygotowanego przez dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego. Wydarzenie uświetnił wyjątkowy koncert zatytułowany „Luterańskie nutki” w wykonaniu Jolanty Literskiej (śpiew), Tomasza Bienka (gitara) oraz Tomasza Muchy (skrzypce).  Z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji muzycy zaprezentowali utwory autorstwa Marcina Lutra. Niemałym zaskoczeniem dla artystów, ale i dla organizatorów spotkania w muzeum okazała się reakcja zgromadzonych gości, gdy na dźwięk melodii kościelnego hymnu wszyscy powstali  i wspólnie odśpiewali pieśń „Warownym grodem”.

 

Podczas trzeciej części Diecezjalnego Forum Diakonijnego, która odbyła się w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach uczestnicy dyskutowali na temat lokalnej służby diakonijnej. Omawiano działania diakonijne podejmowane w parafiach ewangelickich diecezji katowickiej. Ks. Jan Raszyk zwrócił uwagę jak ważne dla Kościoła są działania diakonijne przekraczające granice:„Diakonia parafialna otwarta dla wszystkich bez względu na pochodzenie czy wyznanie pokazuje, że Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społeczeństwu potrzebny”.

 

Doskonałym przykładem pracy diakonijnej ponad podziałami jest placówka prowadzona przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Katowicach. Katowicka „Słoneczna Kraina” dociera z misją do osób w różnym wieku i na różnym etapie życia realizując projekty z funduszy regionalnych, wojewódzkich ale i europejskich. Diakonia w parafiach diecezji katowickiej prowadzona jest na wielu płaszczyznach, a każda jej forma – zinstytucjonalizowana czy nie – jest istotna i posiada ogromną wartość. Doświadczenia śląskich ewangelików pokazują, że w każdej parafii spotkać można Anioła Miłosierdzia, nierzadko bezimiennego i bardzo skromnego, którego praca jest często spontaniczną odpowiedzią na potrzeby bliźnich. Dlatego dziękujmy w naszych modlitwach za możliwość służby, za diakonię – tę cichą i tę szeroko rozpoznawalną, chwaląc przy tym Boga za Jego Wielkość i Moc.

 

Anna Seemann-Majorek


 • W co wierzymy?

  Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-
  Augsburskiego streszczają 4 zasady.

  sola Scriptura - jedynie Pismo
  sola Gratia - jedynie Łaska
  sola Fide - jedynie Wiara
  solus Christus - jedynie Chrystus

  czytaj więcej
 • Galeria fotografii

  • Nagroda Korfantego dla bp. Niemca
   Nagroda Korfantego dla bp. Niemca
  • Czytanie Reformatora Tom 2
   Czytanie Reformatora Tom 2
  • Krok dalej w poznawaniu Boga
   Krok dalej w poznawaniu Boga
  • Dni otwartych drzwi
   Dni otwartych drzwi
  • Nabożeństwo i koncert reformacyjny
   Nabożeństwo i koncert reformacyjny
  • Piątek na EDK
   Piątek na EDK
  • Rozpoczęły się Ewangelickie Dni Kościoła
   Rozpoczęły się Ewangelickie Dni Kościoła
  • Regionalnie, ekumenicznie, nowocześnie
   Regionalnie, ekumenicznie, nowocześnie
  • Delegacja z Finlandii na spotkaniu w KEP
   Delegacja z Finlandii na spotkaniu w KEP
  • 275 lat kościoła w Tarnowskich Górach
   275 lat kościoła w Tarnowskich Górach
 • O naszym Kościele

 • Kalendarz wydarzeń

  «Czerwiec 2017»
  Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
          01 02 03
  04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14
  19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30