english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranie w radiu i telewizji

Programy ekumeniczne w Telewizji Polskiej Program II

Redakcja Ekumeniczna Telewizji Polskiej
 
Program ekumeniczny nadawany jest w każdy wtorek około godz. o 6:35. Później program ten winien być jeszcze powtórzony w innym paśmie. 

 

Każdy Kościół ma możliwość emisji co najmniej jednego nabożeństwa w roku w TVP 2.

 

Kościół luterański bezpośrednio transmituje swoje nabożeństwa w Wielki Piątek oraz w Święto Reformacji o 17.00
    

Programy ekumeniczne nadawane są według następującego schematu: pierwszy wtorek miesiąca - Kościół Prawosławny, drugi wtorek miesiąca - Kościół Ewangelicko-Augsburski (oraz dwa razy w roku program ogólnoekumeniczny), pozostałe wtorki miesiąca - inne Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej.
   
Zapraszamy do telewizorów!
 
Informacje o Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i wydarzeniach z ich życia zamieszcza TELEGAZETA Programu 2 TVP, strony 422.

Pozostałe szczegóły:
 
Redakcja Ekumeniczna TVP

Strona internetowa: Redakcja Ekumeniczna TVP

00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
tel. 0-22 547-73-74, 547-72-41, fax: 0-22 547-73-75, 547-70-51
e-mail: henryk.paprocki@tvp.pl, halina.radacz@tvp.pl

 

 

Ośrodki regionalne Telewizji Polskiej
 
TVP 3 Katowice
Co: W poszukiwaniu Drogi – magazyn publicystyczny - relacje reporterskie z życia środowisk Kościoła Rzymskokatolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego i Kościołów zrzeszonych w Śląskiej Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.
Kiedy: niedziela , 16.50 (20 minut)
 
TVP 3 Wrocław
Co: Nabożeństwo wigilijne z ewangelickiego kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu
 

 

 

 


Nabożeństwa i audycje radiowe
 
Informacje podstawowe

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w ramach audycji przygotowywanych na podstawie porozumienia między Polskim Radiem SA a Polską Radą Ekumeniczną ma możliwość emisji swoich nabożeństw i audycji religijnych.

Szczegółowe terminy emisji podane są poniżej. 

 

Ogólnie Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej mają możliwość emisji następujących programów:

Kościoły w Polsce i na świecie – I Program Polskiego Radia, soboty, godzina 16:15;

Pięć minut nad Biblią – II Program Polskiego Radia, soboty, godzina 07:40;

Nabożeństwa Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej – II Program Polskiego Radia, niedziele, godzina 08:00 (pierwsza i trzecia niedziela miesiąca oraz święta).

NOWOŚĆ: Kurier Ekumeniczny – Polskie Radio 24, niedziela, godzina 0:06 (emisja DAB+ - radio cyforwe i internet). 

 

Programy przygotowuje w porozumieniu z Kościołami Redakcja Audycji Relgijnych Polskiego Radia.

Więcej: Strona internetowa Redakcji

 


Szczegółówe rozwiązania:

 

Nabożeństwa
Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: 8.00
 
Nabożeństwa Kościołów PRE nadawane są w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz we wszystkie święta kościelne (również w te święta, które wypadają w dni robocze – wówczas nabożeństwo jest emitowane przeważnie między 16.00 a 20.00).

Wykaz nabożeństw wszystkich Kościołów PRE emitowanych w roku 2017 w Programie II Polskiego Radia - patrz TUTAJ

 

 

„Kościoły w Polsce i na świecie” Program I Polskiego Radia oraz polskieradio.pl


Kiedy: każda sobota 16.15 (10 minut)
Częstotliwości: regionalne fale UKF oraz fale długie o częstotliwości 225 kHz


Wykaz audycji wszystkich Kościołów PRE w 2017 r. - patrz TUTAJ

 

 

"Pięć minut nad Biblią” – rozważanie Słowa Bożego Program II Polskiego Radia oraz polskieradio.pl

Kiedy: każda sobota 7.40

Wykaz rozważań wszystkich Kościołów PRE w 2017 r.

 

 

Programy Polskiego Radia są dostępne za pośrednictwem satelity Astra 1 Kr 19,2°E z platformy satelitarnej Telewizji Polskiej SA oraz Hotbird 6 13°E z platformy satelitarnej Cyfra+. Emisja prowadzona jest w trybie FTA (Free-to-Air) i nie wymaga posiadania kart dostępu warunkowego.

 

 

 

Luterańskie audycje w rozgłośniach regionalnych
 

  • Radio Plus Opole www.plus.opole.pl


Częstotliwość: UKF 107,9 MHz; zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.


Co: Echo Ewangelickie – rozważanie, informacje z życia Kościoła.


Kiedy: sobota 17.20-17.50.

 

  • Radio Opole www.radio.opole.pl


Częstotliwość: UKF 103,2 MHz; zasięg: województwo opolskie i obrzeża sąsiednich województw.


Co: Okruchy ze Stołu Pańskiego – rozważanie.


Kiedy: III niedziela miesiąca, 6.15-6.25.


Co: Forum Wiary – rozmowa na aktualne tematy z życia Kościoła, red. prowadzący Roman Juranek.


Kiedy: niedziela, 6.45-6.55.
 

  • Radio Katowice www.radio.katowice.pl


Częstotliwość: UKF 102,2 MHz (Katowice); 103,00 MHZ (Bielsko Biała); 98,40 MHz (Częstochowa); 97,00 MHz (Racibórz); zasięg: województwo śląskie, tereny graniczne sąsiednich województw, graniczne rejony Czech (Zaolzie) i Słowacji.


Co: Głos Życia – luterańska audycja na an­tenie Radia Katowice – rozważanie, z życia Kościoła, przegląd prasy, kalendarium, muzyka.


Kiedy: każda niedziela i święto 7.05.


Co: Nabożeństwo nadawane z kościołów Diecezji Cieszyńskiej lub Katowickiej
Kiedy: trzy razy w roku.
 

  • Radio Piekary www.radiopiekary.pl

Częstotliwość: 88,7 MHz; zasięg: Górny Śląsk (Piekary Śląskie, Bytom, Chorzów, Katowice, Siemianowice, Tarnowskie Góry, Gliwice, Świętochłowice, Ruda Śląska, Mikołów, Jaworzno, Będzin i okolice).


Co: luterańska audycja religijna na antenie Radia Piekary – rozważanie Słowa Bożego.


Kiedy: każda niedziela 7.40 (10-15 minut).

 

  • Radio Zachód www.radio.zachod.pl

Częstotliwość: UKF 103 MHz; 97,1 MHz; 95,6 MHz; zasięg: zachodnia część Polski, od Jeleniej Góry do Szczecina i od Poznania do Berlina.


Co: audycja luterańska – rozważanie w ramach programu oddziału regionalnego Pols­kiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze.


Kiedy: II niedziela miesiąca, 7.40 (10 minut) – audycja w ramach pasma, może rozpocząć się 5 minut wcześniej lub później.
 

  • Radio Koszalin www.radio.koszalin.pl

Częstotliwość: 103,1 MHz; 95,3 MHz; 92,5 MHz; 72,8 MHz; zasięg: teren między Kołobrzegiem, Gorzowem Wielkopolskim, Koszalinem, Słupskiem, Piłą i Chodzieżą.

 

Co: audycja ewangelicka w ramach Magazynu ekumenicznego Kościo­łów oddziału regionalnego PRE w Koszalinie – rozważanie biblijne, wiadomości, muzyka.


Kiedy: IV i V niedziela miesiąca 8.25 (25 minut).
 

  • Radio Łódź www.radiolodz.pl

Częstotliwość: 99,2 MHz; 96,7 MHz; zasięg: województwo łódzkie i obrzeża sąsiednich województw.

Co: audycja luterańska w ramach Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE
Kiedy: co 6. niedziela 6.45 (5 minut).

 

Nabożeństwa luterańskie – transmisja przez Internet
 
Oprócz wymienionych powyżej nabożeństw nadawanych droga radiową, które są jednocześnie transmitowane przez poszczególne redakcje radiowe w Internecie, kilka parafii regularnie emituje swoje nabożeństwa w internecie.