Statystyka: Luteranie w Polsce

Wierni - zapisani w parafiach: około 70.000

  • Parafie: 133
  • Filiały: 123
  • Kościoły: 187
  • Kaplice wolnostojące: 60
  • Kaplice w budynkach parafialnych: 90


Duchowni (biskupi, księża, diakoni): 169